System bezprzewodowy

sygnalizacji LED

Zalety zastosowania bezprzewodowych sygnalizatorów radioliniowych LED

led radio

Bezprzewodowe systemy sygnalizacyjne posiadają niepodważalne zalety względem systemów przewodowych. Pozwalają na łatwy i czysty montaż oraz można ich używać w miejscach, w których sygnalizatory przewodowe mają mocno ograniczone zastosowania. Sygnalizatory LED można stosować w np.: gabinetach lekarskich, urzędach miasta-gminy, obiektach handlowych, obiektach użytkowania publicznego, punktach usługowych,  gastronomi, obiektach sportowych itp.
W niektórych obiektach często nie ma możliwości montażu sygnalizatorów przewodowych. Montaż sygnalizatorów przewodowych w pomieszczeniach o drewnianej lub w obiektach zabytkowych jest praktycznie niemożliwy. Nasze sygnalizatory bezprzewodowe pozwalają na prosty montaż również w powyższych przypadkach. Montaż bezprzewodowych sygnalizatorów zajmuje znacznie mniej czasu oraz nie wymaga prac związanych z prowadzeniem przewodów ukrytych w ścianach. Ponadto montaż przewodów musi być przeprowadzony przez fachowca, co dodatkowo podraża z pozoru niższy koszt takiego systemu. Natomiast bezprzewodowe zestawy sygnalizatorów LED są przeznaczone do samodzielnego montażu.

 

 

 

Tablice LED mogą mieć także zastosowanie w SKLEPACH w PRZEBIERALNIACH w PARKINGACH w BIURACH w TOALETACH itp

Instalacja
Odbiornik należy instalować z uwzględnieniem ochrony przed wilgocią i innyminiekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Przy instalacji należy pamiętać o tym, że na zasięg działania urządzenia niekorzystnie wpływają: elementy metalowe, urządzenia elektryczne, urządzenia radionadawcze, a także ściany i stropy budynku. Przed każdą trwałą instalacją odbiornika należy przeprowadzić test zasięgu działania zestawu w miejscu instalacji.

1. Rozpakować i sprawdzić czy są wszystkieelementy sygnalizatora: tablica sygnalizacyjna, moduł montażowy, zasilacz 12v i 9v, centralka, pilot, przewód, gniazdo 9v wkręty montażowe, taśma dwustronna, gwarancja.

2. Dokładnie rozmieżyć moduł montażowy i zaznaczyć miejsce montażu na drzwich lub ścianie zewnętrznej pomieszczenia z którego będzie wysyłany sygnał * - montaż może być wykonany za pomocą wkrętów/kołków rozporowych jak również na taśmę samoprzylepną (w komplecie na modulemontażowym**).

mont 1

3. Zamontować centralke na drzwiach lub ścianie wewnątrz pomieszczenia z którego będzie wysyłany sygnał, jak najbliżej żródła prądu (gniazdka 230v) za pomocą wkrętów lub taśmy samoprzylepnej**

4. Połączyć przewody z centralki na tylnej ściance sygnalizatora zgodnie ze schematem. Ułożyć przewód
z wcześniej wywierconego i dokładnie wymierzonego otworu w drzwiach aby tworzył jak najcieńszą powierzchnię.

mont2

5. Zawiesić tablicę sygnalizacyjną ma module montażowymi przykręcić wkręt blokujący.

6. Podłączyć zasilacz 12v urzywając do tego gniazda dołączonego do zestawu.

mont 3

7. Podłączyć zasilacz 9v do pilota.

8. Zeataw gotowy do działania.

mont 4

* Dokładne wymierzenie i wytrasowanie jest gwarantującym szczegółem prawidłowego montażu. W przypadku montażu na wkręry/kołki rozporowe należy dokładnie zaznaczyć otwory w modułe montazowym, w przpadku montażu na taśmę samoprzylepną dokładnie powinna być zaznaczona krawędź pozioma - górna lub dolna i dwie pionowe modułu montażowego np. delikatnie ołówkiem do których się odniesiemy podczas naklejania modułu montażowego.

** Przy wykorzystaniu metody na taśmę dwustronną należ bardzo starannie wyczyścić / odtłuścić powieżchnię na której tablica sygnalizacyjna i centralka bedą zawieszone. Do tego celu użyćnp.denaturatu - należy pamiętać również że taśma samoprzylepna nie spełni swojej funkcji na materiałach chropowatych, matowych, powierzchniach miękkich np. tapicerowane drzwi, na ścianach malowanych farbą akrykową i emulsyjną.

Możliwe sposoby montażu sygnalizatora

mont 5

Centralka zamontowana na drzwiach. Przewód sygnałowy przeprowadzony przez otwór wywiercony w drzwiach. Przewód zasilający 12v przyklejony* do drzwi i futryny.

Centralka zamontowana na ścianie. Przewód sygnałowy przeprowadzony przez otwór wywiercony w drzwiach i przyklejony* do drzwi. Przewód zasilający 12v przyklejony* do drzwi ściany i futryny.

mont 6

Centralka zamontowana na drzwiach. Przewód sygnałowy przeprowadzony i przyklejony* do drzwi od wewnątrz i zewnątrz. Przewód zasilający 12v przyklejony* do drzwi i futryny.

Centralka zamontowana na ścianie. Przewód sygnałowy przeprowadzony i przyklejony* do drzwi i ściany od wewnątrz i zewnątrz. Przewód zasilający 12v przyklejony* do drzwi, ściany i futryny.

*Do zamontowania przewodu sygnałowego i zasilającego 12v można zastosować taśmę dwustronnie klejącą lub kleić klejem na gorąco z pistoletu , ewentualnie mocować uchwytem do przewodów typu Flop

Oprócz zalet związanych z łatwością, kosztem oraz czystością montażu, bezprzewodowe sygnalizatory  mogą być równie szybko zdemontowane, co zainstalowane. W tym sensie sygnalizator LED bezprzewodowy można nazwać mobilnym. Dzięki temu sygnalizator bezprzewodowy może być używany jako tymczasowy w danym miejscu, a następnie użyty w innej lokalizacji.

montaz

Oprócz zalet związanych z możliwością montażu tam, gdzie sygnalizator przewodowy się nie sprawdza, systemy bezprzewodowe sygnalizatorów LED posiadają ogromne możliwości rozbudowy, którą można wykonywać w banalnie prosty sposób. Dodawanie dodatkowych sygnalizatorów nie wymaga stosowania dodatkowych modułów komunikacyjnych, używania specjalistycznych sprzętów oraz konieczności z korzystania pomocy instalatorów. Sygnalizatory nie niosą zagrożenia zakłócania się nawzajem.

schematPodsumowujmy więc raz jeszcze ZALETY BEZPRZEWODOWYCH SYGNALIZATORÓW LED

Wszystkie powyższe cechy powodują, że bezprzewodowe sygnalizatory LED mają bardzo szerokie zastosowanie w każdych prawie warunkach.

Instrukcja programowania centralki i pilota
W przypadku rozprogramowania należy zastosować poniższą procedurę ponownego programowania :
Uwaga! Zworki Jp1 i Jp2 powinny być zwarte (należy zdjąć pokrywę centralki) .
Zaczynamy od wykasowania pilota z pamięci:
Przycisnąć i przytrzymać równocześnie przycisk i PRG1 i PRG2 na czas dłuższy niż 8 s (do chwili aż dioda LED zacznie migać na zielono), a następnie przyciski zwolnić. Pamięć pilota zostanie wykasowana po zakończeniu migania zielonej diody - zaświeci się dioda czerwona.
1. Wciskamy przycisk PRG1 do zaświecenia się diody zielonej - po zaświeceniu się diody czerwonej zwalniamy przycisk.
2. Przyciskamy energicznie 3 krotnie przycisk PRG1 - dioda zmieni się na 1 zielono - 2 czerwono - 3 zielono migająco i zapali się dioda czerwona na stałe (zaprogramowany jest już tryb pracy bistabilny).
3. Przyciskamy przycisk PRG1 na krótko, zaświeci się dioda zielona - wciskamy lewy (zielony) przycisk w pilocie, zaświeci się w centralce dioda czerwona i potwierdzamy jeszcze raz tym samym przyciskiem w pilocie, dioda zielona zacznie migać powoli , czekamy aż przestanie migać zielona dioda i zaświeci się czerwona dioda ( jest już zaprogramowany zielony przycisk pilota).
4. Przyciskamy przycisk PRG1 na krótko, zaświeci się dioda zielona - wciskamy prawy (czerwony) przycisk w pilocie zaświeci się w centralce dioda czerwona i potwierdzamy jeszcze raz tym samym przyciskiem w pilocie, dioda zielona zacznie migać powoli , czekamy aż przestanie migać zielona dioda i zaświeci się czerwona dioda ( jest już zaprogramowany czerwony przycisk pilota).
Wolne miganie LED w odbiorniku na zielono potwierdza prawidłowe wykonanie procedury. Szybkie miganie na czerwono oznacza błąd - procedurę należy powtórzyć. Uwaga! Jeśli popełniliśmy jakiś błąd, np. przypisaliśmy przyciskowi pilota niewłaściwe wyjście, wówczas należy wykonać procedurę kasowania pilota i jeszcze raz wykonać procedurę programowania.
Uwaga! Jeśli rozpoczęte procedury programowania nie zakończymy w ciągu 30 s nastąpi samoczynne wyjście z
sygnalizacją błędu. Wtedy także należy powtórzyć procedurę kasowania pilota z pamięci centralki.